Dr. Paul van den Brink MBA

 Kennismanagement specialist
 

KENNISMANAGEMENT VERBETEREN IN UW ORGANISATIE

Dr. Paul van den Brink MBA is partner van On The Brink Kennismanagement (zie ook www.onthebrink.nl). Paul helpt u doeltreffend met kennismanagement, het verbeteren van de informatievoorziening en het herinrichten van bedrijfsprocessen.

Paul zijn specialisme is kennismanagement. Dat is het doorvoeren van blijvend succesvolle veranderingen door het creëren van een omgeving waarin medewerkers ideeën, oplossingen, ervaringen en kennis met elkaar, met klanten en met externe deskundigen uitwisselen via het bewerkstelligen van gedrags- en cultuurverandering, het aanpassen van werkwijzen, het herinrichten van structuren in de organisatie en het gebruiken van passende instrumenten.

De kracht van Paul is dat hij 20 jaar ervaring heeft met zowel het definiëren van de kennismanagement visie en strategie als ook met het implementeren van kennismanagement systemen, zoals SharePoint en Office365. Paul zorgt er voor dat deze systemen ook daadwerkelijk door de mensen in uw organisatie gebruikt worden.


OVER PAUL

Paul is academisch opgeleid in de informatica (VU Amsterdam, 1986) en hij heeft een Master in de bedrijfskunde (PUC Diepenbeek, 1993). Paul heeft onderzoek gedaan naar en een proefschrift geschreven over sociale, organisatorische en technologische condities die kennismanagement mogelijk maken (TU Delft, 2003).

Paul heeft veel praktijkervaring met het verbeteren van kennismanagement in organisaties, zoals bij: Techniek Nederland (2021), KNCV Tuberculosis Foundation (2021), Stichting Lezen en Schrijven (2020 – 2021), Raad voor de rechtspraak (2019), Vattenfall - Nuon (2017 – 2018), VORM De Toekomst (2017 – 2018), Stichting Arq (2016), SURFsara (2015 – 2016), Nationaal Archief (2015), Fokker Elmo (2014 – 2015), Calibris (2014), Ministerie van Defensie (2013), Universitair Medisch Centrum Utrecht (2013), Rijkswaterstaat / Programma Schiphol – Amsterdam – Almere (2012 – 2013), Hoogheemraadschap van Delfland (2011 – 2012), Philips Healthcare (2011), Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (2010), SVB (2008 – 2009), CAK (2009), UWV (2008 – 2009), Gemeente Rotterdam, Juridische diensten (2008), Waterlaboratorium Noord (2006), GGZ Friesland (2006), Internationaal Strafhof / ICC (2006), Openbaar Ministerie (2004 – 2005), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu / RIVM (2005), Raad van State (2005), Raad voor de rechtspraak (2005), Openbaar Ministerie (2004 – 2005), IMN (2002), Unilever Research & Development (2001 – 2002), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (2001).


CONTACT

Bel Dr. Paul van den Brink MBA op 06-50.438.437 of e-mail hem via  pvdb@onthebrink.nl.